αργαστήρι right αργαστήρι top
home products My photos contact english
Για να μάθετε πως μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα
μας πατήστε εδώ


To find out more how to purchase products click here
 

 

Στολές / Uniforms
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ME ΑΚΡΙΒΕΙΑ
CLICK HERE FOR SIZING GUIDE TO HELP YOU MEASURE YOURSELF WITH ACCURACY

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image 0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image 0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 101
TIMH/PRICE: 700

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ XEΙΡΟΠΟΙΗΤΗ(ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM FROM ANOGIA HANDMADE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image   0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image
ΚΩΔ/CODE: 102
TIMH/PRICE: 900
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΛΗ "ΣΦΑΚΙΑΝΗ" (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL HANDMADE UNIFORM "SFAKIANI" (WITH ALL ACCESSORIES)

     
     
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 057

TIMH/PRICE: 500
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 059

TIMH/PRICE: 500
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM
(WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 058

TIMH/PRICE: 500
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 061

TIMH/PRICE: 500
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM
(WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 062

TIMH/PRICE: ΑΝΔΡΙΚΗ/MAN: 500
ΠΑΙΔΙΚΗ/CHILD: 250

ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
MAN / CHILD (WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 064

TIMH/PRICE: 130
ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΚΥΛΟΤΕΣ ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΗ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS
CHRISTENING OUTFIT

     
     
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 064

TIMH/PRICE: 130

ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΚΥΛΟΤΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS
CHILD

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 064

TIMH/PRICE: 130

ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΚΥΛΟΤΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS
MAN

     
     
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 065

TIMH/PRICE: 280
ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΚΡΗΤΙΚEΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 067

TIMH/PRICE: 280
ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΚΡΗΤΙΚEΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
(WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΥΛΟΤΕΣ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 066

TIMH/PRICE: 280
ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΚΡΗΤΙΚEΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 068

TIMH/PRICE: 280
ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
MAN / CHILD (WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 069
TIMH/PRICE: 280

ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΚΡΗΤΙΚEΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 070

TIMH/PRICE: 500
ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ
ΣΤΟΛΕΣ ME ΚΑΠΑ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN
UNIFORMS WITH COAT MAN / CHILD (WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 096
TIMH/PRICE: 280

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

TRADITIONAL CHILD UNIFORM

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 095
TIMH/PRICE: 280

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

TRADITIONAL CHILD UNIFORM

       
       
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 071

TIMH/PRICE: 250
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ

TRADITIONAL WOMAN VEST

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 072

TIMH/PRICE: 250
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ

TRADITIONAL WOMAN VEST


     
     
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 073

TIMH/PRICE: 250
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ

TRADITIONAL WOMAN VEST


 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 074

TIMH/PRICE: 250
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΓIΛΕΚΟ

TRADITIONAL MAN VEST

     
     
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΚΑ
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΥΣΤΑ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 075

TIMH/PRICE: 160
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΚΑ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS.

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 076

TIMH/PRICE: 100
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΥΣΤΑ

WOMAN TRADITIONAL SKIRT

     
     
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΛΕΚO
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΡΑΚΑ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 077

TIMH/PRICE: 120
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΛΕΚO

TRADITIONAL CHILD VEST

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 078

TIMH/PRICE: 90
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΡΑΚΑ

TRADITIONAL CHILD TROUSERS

     
     
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΠΑ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΠΑ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 079

TIMH/PRICE: 350
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΠΑ ΑΝΤΡΙΚΗ

TRADITIONAL COAT MAN

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 079
Α
TIMH/PRICE: 250
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΠΑ ΠΑΙΔΙΚΗ

TRADITIONAL COAT
CHILD

     
     
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΛΕΚΟ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΥΛΟΤΑ
0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 080

TIMH/PRICE: 120
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

TRADITIONAL CHILD VEST
  0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 081

TIMH/PRICE: 170
ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΚΥΛΟΤΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS
MAN
     
     
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
 
ΖΩΝΕΣ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 082

TIMH/PRICE: 90
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΦΟΥΣΤΑ

CHILD TRADITIONAL
SKIRT

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 063

TIMH/PRICE: 9 ΤΟ ΜΕΤΡΟ/THE METER
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΔΙΑΣΤ. 3M / 4,5M / 5,80M / 7,5M

TRADITIONAL BELTS
DIMS 3M / 4,5M / 5,80M / 7,5M

     
     
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 094


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΙΒΑΝΙΑ
(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

TRADITIONAL SHOES (ON REQUEST)


 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 094A


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΙΒΑΝΙΑ
(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

TRADITIONAL SHOES (ON REQUEST)

     
     
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 083

TIMH/PRICE: 280
ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ 43ΕΚ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE HANDMADE SILVER
SIZE 43CM

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 084

TIMH/PRICE: 190
ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ 33ΕΚ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE
HANDMADE SILVER
SIZE 33CM

     
     
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 084A

TIMH/PRICE: 90
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
ΜΕΓΕΘΟΣ 33ΕΚ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE
SIZE 33CM

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 084
A
TIMH/PRICE: 160
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
ΜΕΓΕΘΟΣ 43 ΕΚ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE
SIZE 43 CM

       
       
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
 
ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 085

TIMH/PRICE: 50
ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 086

TIMH/PRICE: 40
ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE

       
       

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΛΟΥΡΙΑ

 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: ΧΧΧ

ΠΑ
ΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΛΟΥΡΙΑ
(ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ)

TRADITIONAL GARMENT FOR
DECORATION OF WOMAN COSTUMES

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE:
090
TIMH/PRICE: 5
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ(ΦΛΟΣ)

TRADITIONAL HEAD SCARF(COTTON)


     
     
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ
 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 092

TIMH/PRICE: 24
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ (ΜΕΤΑΞΩΤΟ)

TRADITIONAL HEAD SCARF(SILK)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 091

TIMH/PRICE: 12
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΜΠΡΙΣΙΜΙ

TRADITIONAL HEAD SCARF MPRISIMI

     
     
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ
 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 093

TIMH/PRICE: 15
ΜΑΝΤΗΛΙ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

TRADITIONAL WOMAN SCARF

 

 

Επιστροφή - back to the top


ελληνικά english english