αργαστήρι right αργαστήρι top
home products My photos contact english
Για να μάθετε πως μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα
μας πατήστε εδώ


To find out more how to purchase products click here
 

 

Στολές / Uniforms
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ME ΑΚΡΙΒΕΙΑ
CLICK HERE FOR SIZING GUIDE TO HELP YOU MEASURE YOURSELF WITH ACCURACY

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image 0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image 0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 101

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΩΓΕΙΑΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ XEΙΡΟΠΟΙΗΤΗ(ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM FROM ANOGIA HANDMADE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image   0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image
ΚΩΔ/CODE: 102

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΛΗ "ΣΦΑΚΙΑΝΗ" (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL HANDMADE UNIFORM "SFAKIANI" (WITH ALL ACCESSORIES)

     
     
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 057


ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 059


ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM
(WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 058


ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 061


ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORM
(WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 062


ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
MAN / CHILD (WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 064


ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΚΥΛΟΤΕΣ ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΗ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS
CHRISTENING OUTFIT

     
     
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 064


ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΚΥΛΟΤΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS
CHILD

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 064


ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΚΥΛΟΤΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS
MAN

     
     
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 065


ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΚΡΗΤΙΚEΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 067


ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΚΡΗΤΙΚEΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
(WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΥΛΟΤΕΣ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 066


ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΚΡΗΤΙΚEΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 068


ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
MAN / CHILD (WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 069

ΓΥΝΑΙΚΕΙEΣ ΚΡΗΤΙΚEΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΣΤΟΛΕΣ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN UNIFORMS
(WITH ALL ACCESSORIES)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 070


ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ
ΣΤΟΛΕΣ ME ΚΑΠΑ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΟΜΠΛΕ)

TRADITIONAL CRETAN
UNIFORMS WITH COAT MAN / CHILD (WITH ALL ACCESSORIES)

       
       
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 096

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

TRADITIONAL CHILD UNIFORM

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 095

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

TRADITIONAL CHILD UNIFORM

       
       
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 071


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ

TRADITIONAL WOMAN VEST

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 072


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ

TRADITIONAL WOMAN VEST


     
     
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 073


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ

TRADITIONAL WOMAN VEST


 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 074


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΓIΛΕΚΟ

TRADITIONAL MAN VEST

     
     
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΚΑ
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΥΣΤΑ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 075


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΚΑ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS.

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 076


ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΥΣΤΑ

WOMAN TRADITIONAL SKIRT

     
     
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΛΕΚO
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΡΑΚΑ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 077


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΛΕΚO

TRADITIONAL CHILD VEST

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 078


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΡΑΚΑ

TRADITIONAL CHILD TROUSERS

     
     
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΠΑ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΠΑ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 079


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΠΑ ΑΝΤΡΙΚΗ

TRADITIONAL COAT MAN

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 079
Α

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΠΑ ΠΑΙΔΙΚΗ

TRADITIONAL COAT
CHILD

     
     
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΛΕΚΟ
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΥΛΟΤΑ
0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 080


ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

TRADITIONAL CHILD VEST
  0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 081


ΚΡΗΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚEΣ ΚΥΛΟΤΕΣ ΑΝΔΡΙΚΗ

TRADITIONAL CRETAN TROUSERS
MAN
     
     
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
 
ΖΩΝΕΣ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 082


ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΦΟΥΣΤΑ

CHILD TRADITIONAL
SKIRT

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 063


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΔΙΑΣΤ. 3M / 4,5M / 5,80M / 7,5M

TRADITIONAL BELTS
DIMS 3M / 4,5M / 5,80M / 7,5M

     
     
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 094


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΙΒΑΝΙΑ
(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

TRADITIONAL SHOES (ON REQUEST)


 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 094A


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΙΒΑΝΙΑ
(ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

TRADITIONAL SHOES (ON REQUEST)

     
     
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 083


ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ 43ΕΚ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE HANDMADE SILVER
SIZE 43CM

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 084


ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ 33ΕΚ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE
HANDMADE SILVER
SIZE 33CM

     
     
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 084A


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
ΜΕΓΕΘΟΣ 33ΕΚ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE
SIZE 33CM

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 084
A

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
ΜΕΓΕΘΟΣ 43 ΕΚ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE
SIZE 43 CM

       
       
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
 
ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 085


ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 086


ΚΡΗΤΙΚO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚO ΜΑΧΑΙΡΙ

TRADITIONAL CRETAN KNIFE

       
       

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΛΟΥΡΙΑ

 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: ΧΧΧ

ΠΑ
ΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΛΟΥΡΙΑ
(ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ)

TRADITIONAL GARMENT FOR
DECORATION OF WOMAN COSTUMES

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE:
090

ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ(ΦΛΟΣ)

TRADITIONAL HEAD SCARF(COTTON)


     
     
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ
 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 092

ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ (ΜΕΤΑΞΩΤΟ)

TRADITIONAL HEAD SCARF(SILK)

 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 091


ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΜΠΡΙΣΙΜΙ

TRADITIONAL HEAD SCARF MPRISIMI

     
     
ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ
 

0Μεγένθuση φωτογραφίας - Enlarge image

ΚΩΔ/CODE: 093


ΜΑΝΤΗΛΙ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

TRADITIONAL WOMAN SCARF

 

 

Επιστροφή - back to the top


ελληνικά english english